Verantwoord produceren van MAC

MAC is erg bewust van zijn sociale en ecologische verantwoordelijkheden naar zijn werknemers, klanten, partners, en het milieu. MAC erkent deze verantwoordelijkheid, met name in relatie tot wereldwijde textielproductie en -inkoop. Bij het selecteren van leveranciers en contractpartners is het van het allergrootste belang voor MAC dat deze maatschappelijke verantwoordelijkheid door alle betrokken partijen in de textiel supplychain als zodanig wordt gezien, en ook benaderd wordt met dezelfde principes.

Het duurzaamheidsproces wordt gezien als een continue weg naar verbetering met een eerlijke discussie over de kwestie, uitgevoerd in het kader van wat commercieel redelijk is.

Voor MAC is het zeer relevant dat de wettelijke minimumnormen en ethische principes worden nageleefd in de loop van de productie van broeken. Zo hecht MAC ook groot belang aan productie die zo milieuvriendelijk mogelijk is ingericht en onvoorwaardelijk milieuregels naleeft. Ook omvat dit sociaal compatibele omstandigheden voor werknemers; betreffende werktijden, minimumleeftijd, lonen en veiligheid op het werk. 

MAC produceert bijvoorbeeld voornamelijk in Europa, met fabrikanten in Italië, Macedonië, Slovenië, Polen, en Turkije. Zoals bekend wordt er vanuit Europese regelgeving streng gecontroleerd op het feit dat dit alles op een verantwoorde wijze gebeurt. Wanproductie zal dus niet voorkomen bij de productie van MAC Jeans.

Copyright © 2010-2024 NEFLYX BV